ETYKIETOWANIE I REKLAMA ŻYWNOŚCI W PRAKTYCE
Praktyczne warsztaty ze stosowania prawa

 

SUPLEMENTY DIETY

Aktualności i planowane zmiany

 

WEBINARIA

 

26 - 27 października 2020 R.

:
:
:
:

Opis Wydarzenia

Etykietowanie i reklama żywności w praktyce – praktyczne warsztaty ze stosowania prawa

 

 

Szkolenie i warsztaty przeznaczone są dla:

 

 • Producentów, dystrybutorów i importerów żywności
 • Pracowników działów: rejestracji, rozwoju, jakości, prawnego i marketingu
 • Pracowników odpowiedzialnych za komunikację oraz strategię i planowanie działań PR dotyczących produktów i marek

 

Warsztaty prowadzą:

 

 • p. Bożena Pławska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Doradcy Foodie

 

Ze względu na charakter spotkania liczba miejsc jest ograniczona!

 

Prelegenci szkolenia:

 

 • dr inż. Katarzyna Stoś, prof. nadzw. Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, przewodnicząca Zespołu ds. Suplementów  Diety w GIS
 • Elżbieta Banaś - Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
 • Monika Zagrajek - Dyrektor Generalny PASMI
 • Joanna Gajda-Wyrębek - NIZP-PZH
 • przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie
 • ekspert ds. produktów leczniczych, prac Komisji ds. Produktów z Pogranicza w URPL

 

Termin: 26 - 27 października 2020 r. ( wtorek - środa ) godz. 10:00 - 14:30

Miejsce: Spotkanie on-line w formie WEBINARIUM

 

 

 

26.10.2020r. ( Poniedziałek )

 

WEBINARIUM

Etykietowanie i reklama żywności w praktyce

Warsztaty ze stosowania prawa

Moduł I: obowiązkowe informacje o żywności

  10:00 - 10:50

Składniki, wartość odżywcza, wizualne aspekty etykiety doradca Foodie

 

 • deklarowanie ilościowej zawartości składników - QUID
 • czy i jak zaokrąglać wartości liczbowe ?, znikoma zawartość
 • jak deklarować wartość odżywczą przy stosowaniu oświadczeń żywieniowych/zdrowotnych?
 • suplementy diety, produkty wzbogacane, produkty specjalne – sposób przedstawienia wartości
  odżywczej
 • jak prawidłowo rozmieścić elementy etykiety?
 • jak prawidłowo powiązać grafikę z treścią etykiety?

  10:50 - 11:00

Przerwa

  11:00 - 11:50

Skąd pochodzi żywność, czyli podawanie kraju lub miejsca pochodzenia podstawowego składnika produktu przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 • jak rozpoznać składnik podstawowy i czy każdy suplement diety musi go mieć?
 • „producent/ importer”, „wyprodukowano w Polsce dla” ,,wyprodukowano przez x dla y” - które określenie zastosować ?
 • które elementy etykiety i reklamy mogą sugerować pochodzenie?
 • jak właściwie podkreślać pochodzenie egzotycznych surowców roślinnych?

  11:50 - 12:00

Przerwa

 

Moduł II: dobrowolne informacje o żywności

  12:00 - 12:40

Jak się promować, nie wprowadzając konsumenta w błąd? – doradca Foodie

 • „wegański”, „naturalny”, itp.
 • „negative claims” – bez GMO, bez glutenu, itp.
 • „certyfikowany”, „innowacyjny”, „jakość GMP”, itp.

  12:40 - 13:10

Przerwa

  13:10 - 14:00

Oświadczenia zdrowotne – doradca Foodie

 • od hasła reklamowego do oświadczenia – oświadczenia o nieswoistych korzyściach dla zdrowia w krótkich formach przekazu (np. posty FB, reklamy billboardowe)
 • elastyczność w formułowaniu oświadczeń (m.in. łączenie oświadczeń, cały produkt vs składnik, oświadczenia pending)
 • komunikowanie wyników badań

  14:00 - 14:30

Czas na dyskusję i dodatkowe pytania.

Zakończenie WEBINARIUM.


Każdy moduł obejmuje krótki wstęp teoretyczny i rozszerzoną część z ćwiczeniami praktycznymi opartymi na różnych formach informowania o żywności: etykieta, teksty reklamowe, posty w mediach społecznościowych, blogi itp.


27.10.2020r. ( Wtorek )


WEBINARIUM

Suplementy diety - Aktualności i planowane zmiany

  10:00 - 10:45

Zmiany przepisów i podejścia organów kontrolnych – skutki dla rynku suplementów diety – Monika Zagrajek, Dyrektor Generalny PASMI

 

 • dyskusja zmian w zakresie znakowania i reklamy, odpowiedzialności karnej oraz monitoringu nad produktami notyfikowanymi do GIS,
 • podatek od reklam suplementów diety,
 • nowy formularz powiadomienia GIS i rejestr produktów,
 • kodeks dobrych praktyk reklamy suplementów diety.

  10:45 - 10:55

Przerwa

  10:55 - 11:40

Substancje dodatkowe w suplementach diety – zmiany w przepisach - Joanna Gajda- Wyrębek, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

 

 • planowane regulacje dot. dodatków w suplementach dla niemowląt i małych dzieci,
  opracowywanie i składanie wniosków do KE
 • zasada przenoszenia i ograniczenia dot. stosowania dodatków – stanowisko KE
 • zmiany w przewodniku po kategoriach produktów np. formy do żucia a formy stałe, tabletki musujące, syrop, płyn – jak prawidłowo określić dozwolone limity substancji?
 • zmiany w specyfikacji dwutlenku tytanu (E 171)

  11:40 - 12:25

Opiniowanie suplementów diety dla niemowląt i małych dzieci - aktualne podejście Elżbieta Banaś, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

 • procedura wydawania opinii – potrzebne dokumenty i badania
 • kryteria oceny produktu a docelowa grupa wiekowa
 • suplementacja diety niemowląt – które składniki mogą być składnikami suplementów diety –
  probiotyki, witaminy, preparaty nawadniające, składniki roślinne?
 • przykładowe opinie i stanowiska CZD – case study

  12:25 - 13:00

Przerwa

  13:00 - 13:45

Prace Zespołu ds. suplementów diety w GIS oraz opinie – rola jednostek naukowych w postępowaniu wyjaśniającym GIS – dr inż. Katarzyna Stoś, prof. nadzw. NIZP-PZH, przewodnicząca Zespołu ds. Suplementów Diety w GIS

 • skład, cele i zasady pracy Zespołu
 • kryteria oceny bezpieczeństwa składników – witaminy, minerały, roślinne składniki aktywne
 • wnioski o opinię, zmiany stanowiska
 • kolejne uchwały Zespołu – prace nad nowymi składnikami suplementów

  13:45 - 14:00

Przerwa

  14:00 - 14:45

Procedura notyfikacji i kontrola suplementów diety – przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie

 • nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia – zmiany w zakresie procedury notyfikacji - opłaty
 • powiadomienie oraz postępowanie wyjaśniające GIS – zasady oceny w Departamencie Żywności Prozdrowotnej, przykłady kwestionowanych składników i /produktów (cannabis, monakolina K, senes)
 • opinie nt. produktu wydawane przez: URPL, jednostki naukowe, Zespół ds. Suplementów Diety, niezależne opinie prawne i naukowe - rola w postępowaniu

  14:45 - 15:30

Opinie Komisji ds. kwalifikacji produktów z pogranicza w URPL ? - Ekspert ds. produktów leczniczych

 • Terminy posiedzeń Komisji, dokumentacja niezbędna do wydania opinii URPL, aktualne rozstrzygnięcia dot. produktów – case study, współpraca z GIS.

  15:30 - 16:00

Czas na dyskusję i dodatkowe pytania.

Zakończenie WEBINARIUM

Patronat medialny

Miesięcznik PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

„Przemysł Spożywczy” (PL ISSN 00-33-250X; e-ISSN 2449-996X) – fachowy miesięcznik przeznaczony dla menadżerów i technologów branży spożywczej, w 2020 r. rozpoczął już 74. rok działalności wydawniczej (bieżący rocznik ma nr tomu 74). Wieloletnie doświadczenie edytorskie zapewniło naszemu pismu pozycję najbardziej opiniotwórczego czasopisma w środowisku związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym i rynkiem żywności. „Przemysł Spożywczy” ma 5 pkt.  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej...

Prelegenci

dr inż. Katarzyna Stoś

prof. nadzw. Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, przewodnicząca Zespołu ds. Suplementów  Diety w GIS

Elżbieta Banaś

Ekspert Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Joanna Gajda Wyrębek

Ekspert NIZP-PZH

Bożena Pławska

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Monika Zagrajek

Dyrektor Generalny PASMI

Grażyna Osęka

Wspólniczka-założycielka Foodie

Iwona Kowalczyk-Andrzejewska

Wspólniczka-założycielka Foodie

Zarejestruj swój udział w Webinarium juz dziś!

Cennik

Koszt uczestnictwa

1 osoby w Warsztatach

26 października 2020 r.

przy płatności do 24 września

600 zł + 23%VAT


 • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Rabat 10 % przy zgłoszeniu 2 lub większej ilości osób z tej samej firmy

Koszt uczestnictwa

1 osoby w Szkoleniu

27 października 2020 r.

przy płatności do 24 września

600 zł + 23%VAT


 • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Rabat 10 % przy zgłoszeniu 2 lub większej ilości osób z tej samej firmy

Koszt uczestnictwa

1 osoby w 2 dniach

tj. 26-27.10.2020 r.

przy płatności do 24 września

1000 zł + 23%VAT


 • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Rabat 10 % przy zgłoszeniu 2 lub większej ilości osób z tej samej firmy

Pełny program WEBINARIUM

Godziny warsztatów wraz z zakresem tematów.

Formularz zgłoszeniowy

Wypełniony drukowanymi literami formularz prosimy przesłać mailem na adres: foodie@foodie.pl

Informacje ogranizacyjne

Opis, cennik, rabaty, godziny i terminy wykładów.

Organizator

Foodie to specjalistyczna firma doradcza zajmująca się szerokim zakresem porad, przede wszystkim w obrębie prawa żywnościowego, a także kosmetycznego i regulacji dot. wyrobów medycznych.
Doradztwo obejmuje opinie merytoryczne i konsultacje, a także porady i interpretacje w zakresie wymagań prawnych.
Zespół specjalistów, współpraca z ekspertami zewnętrznymi z różnych dziedzin nauki oraz organami kontrolnymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi, zapewnia kompleksowe opinie - od oceny składników i kwalifikacji produktu, po prawidłowe oznakowanie i reklamę, a także wsparcie w postępowaniach administracyjnych przed organami krajowymi i UE. We współpracy z tłumaczami pomagamy również przygotować oznakowanie produktów przeznaczonych na rynki UE i krajów trzecich i dokonać notyfikacji.
Po 12 latach działalności Foodie ma na swoim koncie tysiące opinii i poprawionych etykiet, notyfikacji produktów do GIS, kilkadziesiąt szkoleń otwartych i zamkniętych. Może też poszczycić się bezprecedensowym sukcesem w procedurach autoryzacji nowego składnika żywności oraz substancji dodatkowych. Doradcy Foodie jako pierwsi w Polsce skutecznie i kompleksowo przygotowali i przeprowadzili od strony merytorycznej oraz administracyjnej aplikację o zezwolenie na dopuszczenie novel food ingredient.

2

Dni

7

Prelegentów

10

Tematów

333

Minut prezentacji

KONTAKT


Miejsce

Szkolenie i warsztaty w formie Webinarium on-line


© 2020 All rights reserved

Foodie Szkolenia z prawa żywnościowego, kosmetycznego i regulacji dot. wyrobów medycznych. ETYKIETOWANIE I REKLAMA ŻYWNOŚCI W PRAKTYCE